Artikler » Dobbeltbetaling for genbrugsstationen        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Arbejdsgrupper
    


Dobbeltbetaling for brug af genbrugsstation?

En række borgere i Gribskov Kommune har været udsat for, at selv om de betaler til kommunen for at benytte kommunens genbrugspladser, så opkræver kommunen også gebyr af de vognmænd, der af og til transportere borgernes affald til en af pladserne.
Vognmændene lader selvfølgelig denne omkostning gå videre til kunden, hvorfor borgerne altså ender med at betale dobbelt.
Grundejerforeningen på Sandet har ladet problematikken runde Miljøstyrelsen, der bl.a. udtaler, at udgangspunktet er, at virksomheder er gebyrpligtige, når de afleverer affald til genbrugspladsen, herunder affald der er fremkommet ved arbejde for husholdninger. Der kan dog være undtagelser herfra i situationer, hvor en transportør alene leverer en ydelse bestående i transport for fremmed regning af affaldet fra A til B. Udgangspunktet vil i denne situation være, at det er den, for hvem affaldet transporteres, der er gebyrpligtig, og der kan ikke også opkræves erhvervsaffaldsgebyr fra transportøren.
Med andre ord betyder dette, at når en borger, der allerede betaler for brugen af genbrugspladsen, selv har ”frembragt” affaldet, men lader en vognmand forestå selve transporten, så må kommunen ikke kræve gebyr fra vognmanden. Hvis det derimod er en virksomhed, der gennem sit arbejde på ejendommen for borgeren frembringer affaldet, så kan kommunen kræve gebyr.
Landliggersammenslutningen har henvendt sig til kommunen og bedt den om at bringe sin praksis i overensstemmelse med lovgivningen på området – men forgæves.
"Det har desværre ikke været muligt at indgå i en dialog med kommunen om ændring af praksis, hvorfor vi har set os nødsaget til at klage til Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, siger Flemming Denker."

Klagen til Statsforvaltningen med bilag kan læses nedenfor.
 
Dokumenter
    
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria