Artikler » Forsikringstilbud        
Grundejerforeninger
  
Links
  

Forsikringer fra Danske Forsikring til grundejerforeningerne i Landliggersammenslutningen Gribskov Vest og

Gribskov Grundejerforbund Øst

Da flere af vore medlemsforeninger har ønsket at tegne en forsikring for det ansvar, bestyrelsen kan ifalde, har sammenslutningen afsøgt området og indhentet nogle tilbud – hvoraf det rimeligste synes at være fra Danske Forsikring.

Sammenslutningen kan i øvrigt oplyse, at det ikke kan udelukkes, at der muligt er andre selskaber, der måtte kunne tegne en – for den enkelte forening – mere fordelagtig forsikring.

For alle forsikringer gælder, at forsikringerne tegnes individuelt af den enkelte grundejerforening og at præmierne opkræves af selskabet.

Har I allerede en eller flere af forsikringerne kan de overføres til Danske Forsikring efter de gældende opsigelsesbestemmelser, men vær opmærksom på, at der kan være dækningsforskelle og andre dækningsbetingelser.

Nedenfor er i meget kort form oplyst om forsikringerne. Betingelserne fremgår af policernes vilkår. Vilkårene kan ofte være lidt komplicerede at læse. Der er også anført bestemmelser, som ikke passer på en grundejerforening, eller som vedrører andre forsikringstyper og som ikke er tegnet. Det skyldes at forsikringerne typisk ikke er målrettet grundejerforeninger.  Men vi er glade for, at det nu er lykkedes at kunne tegne de pågældende forsikringer i et anerkendt selskab. Vi vedhæfter nogle dokumenter, hvor forsikringsbetingelserne og forklaringer er anført.

Vi bedømmer at ansvarsforsikringen er væsentlig at have. Hvad angår underslæbsforsikringen sker det desværre ikke helt sjældent og ganske uventet, at der begås tyveri. Har man overskydende beløb, er det en god sikkerhedsforanstaltning at have det på en særskilt konto, hvor to skal tegne. Så bliver risikoen mindre.

Der ydes 10% rabat ved 3 årige tegninger og 15% ved 5 årige tegninger.

Anmodning om at tegne forsikring og spørgsmål om disse skal rettes til:

Danske Forsikring A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup

Thomas Thordal Petersen
Erhvervskunderådgiver
Danske Forsikring Erhverv
Direkte: +45 44 74 40 67
E-mail: oui@danskeforsikring.dk
Cvr-nr. 78416114

Andreas La Cour
Erhvervsassurandør
Danske Forsikring Erhverv
Direkte 30 33 64 18
E-mail dlc@danskeforsikring.dk


De forsikringer, som der i givet fald kan være brug for, er følgende (nedenfor er kort angivet betingelser og vilkår for en forsikring i Danske Forsikring):

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker det erstatningsansvar som grundejerforeningen kan pådrage sig for skade på personer eller ting i forbindelse med f.eks. fælles veje, fælles arealer, legepladser m.v. som hører under grundejerforeningen.

Forsikringssum 10 mio. kr. pr. begivenhed/år

Ved forurening fra forureningsstedet dog max. 2 mio. kr.

Anslået præmie pr. år 871,- kr.  

Selvrisiko 5.450,- kr. af enhver tingsskade. For forureningsskade 10.900 kr.

Bestyrelsesansvar   

Forsikringen dækker sikredes (grundejerforeningens bestyrelse) erstatningsansvar for formuetab, forvoldt under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Forsikringssum pr. år 1 mio. kr.

Anslået præmie pr. år 1.090,- kr.

Ingen selvrisiko

Arbejdsskade

Forsikringen dækker de ansatte for arbejdsulykker i henhold til loven om arbejdsskadesikring.

Hvis man ikke har nogen fast ansat i foreningen, kan forsikringen også tegnes lejlighedsvis ved f.eks. arbejdsweekends.

Anslået præmie 1.178,- kr.

Ingen selvrisiko

Underslæb

Forsikringen dækker f.eks. hvis nogen der har adgang til foreningens midler forgriber sig på dem..

Forsikringssum 100.000,- kr.

Anslået præmie 1.000,- kr.

Ingen selvrisiko.

Kan kun tegnes hvis der også tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

 

Forsikringsvilkår m.v.:

Vilkår for ansvarsforsikring hent

Vilkår for arbejdsskadeforsikring hent

Fællesvilkår for erhvervsforsikringer hent

Ordforklaring hent

Bestyrelsesansvar faq hent


Ref. Peter Riis-Hansen, Landliggersammenslutningen Gribskov Vest

 

 

 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria