Artikler » Grusvejene   Registrer     
Interessante Links
  

Ikke BARE en grusvej!

(Artikel, der har været bragt i Sandpapiret  marts 2013)

Og her gik man og troede, at grus var grus, og en grusvej bare af og til fik nogle skovlfulde grus smidt i hullerne – så var den klaret!

En snak med grundejerforeningens vejformand Per Larsen en kold januardag fik ændret på opfattelsen.

Per, hvad specielt er der ved en grusvej?
Der er i hvert fald det specielle ved Sandets grusveje, at vores dygtige vejentreprenør Erik Andersen har en meget professionel tilgang til vedligeholdelsen af grusvejene. En god grusvej skal kunne holde til en hel del trafik i mange måneder, før der skal vedligeholdes. Regnvand og smeltevand skal kunne løbe væk fra vejen – uden at samles i pytter eller skære dybe bække på langs eller tværs af vejen.

De fleste har sikkert bemærket, at vores grusveje er hårde - omtrent som beton. Havde vi brugt sand eller en forkert grustype – ville det have set meget anderledes ud.

Entreprenør Erik Andersen bruger en særlig lergrustype – Løjtved Grus fra Nyrand området ved Kalundborg - der har den egenskab, at den kitter tæt sammen, så regnvand ikke så let siver gennem kørelaget og skaber vandfyldte huller.  I tørt vejr støver en belægning med lergrus i øvrigt mindre end andre grustyper.

En anden årsag til vores gode grusveje er selve den omhyggelige vedligeholdelse, der kræver viden, håndelag, det rette grej og lidt tålmodighed.

Forskellen på den dårlige og den gode grusvej – er her illustreret ved et par forenklede skitser. 


Den dårlige vej – har efterhånden fået en høj midterrabat og to dybe kørespor med kanter til vejens sider.

Her kan vandet ikke slippe væk, men danner søer eller små bække.

Når bilerne – ofte med for høj hastighed – dumper ned i vandpytterne, sprøjtes vand og grus væk fra fordybningerne.

Det efterlader efter kort tid store og dybe huller, der er enhver bil og støddæmpers mareridt.

 

 

 

 

 

 

 

Den gode grusvej – har et let buet tværsnit, uden kanter (har profil). Den buede profil kombineret med vejens hårde lergrusbelægning leder vandet væk fra vejen. Derfor skraber man vejen lidt længere ud til siderne – og ind i den bløde jord, der fungerer som dræn for afvandingen af vejbelægningen.

Som grundejer kan du være med til at sikre at vandet trækker væk. Ganske enkelt ved at sørge for afstrømningsmulighed i siderne. Ophobes vandet i siderne, så grav en rende i siden så vandet kan løbe væk.

 

 

 

I korte træk, hvordan udfører man vejvedligeholdelsen?
Der er 4 faser, hvoraf den første er ny:
 
BLÆSNING: Vi begyndte sidste år med først at blæse vejene fri for jord, smågrene og blade. Organisk materiale blandet med grus er ikke en god cocktail. Det bliver til blødt ”pladder”, der suger vandet til sig, i stedet for at dræne det væk.

OPRETNING: Fase 2 er opretning af vejen, så den får den let buede hældning. Dette sker med en noget larmende afskrabnings-maskine. Opståede huller efter vinterens frost og væde fyldes op med stabilgrus. Afskrabningsbehandlingen gentages efter ca. 14 dage, så opfyldningen i hullerne kan nå at sætte sig – inden næste fase.

TROMLING: Fase 3 er tromling  med en 5 tons vibratortromle, der trykker og vibrerer underlaget fast. Vejstykket køres igennem indtil resultatet er ensartet, jævnt og fast!

GRUSUDLÆGNING:  Fase 4 er udlægning af ca. 2-3 cm lergrus, der ikke skal tromles. Lergruset  pakker eller ”limer” sig selv tæt sammen, efterhånden som den almindelige kørsel på vejen trykker gruset fastere. Det er iøvrigt ikke småmængder der skal bruges på vores grusveje: Over 150 m3 lergrus og 36 m3 stabilgrus (til huller og vejsikring). 

Hvornår foregår arbejdet med grusvejene?
Vi har haft nogle uregelmæssige år pga kloakeringsarbejdet, hvor det jo ikke var særlig smart at vedligeholde en grusvej umiddelbart inden de tunge kloakeringsmaskiner skulle grave og bore i vejene. Men, i år går vi tilbage til mere normale tilstande – hvis vejret ellers tillader det.

Vores entreprenør forsøger at få afsluttet arbejdet før påsketrafikken på Sandet indfinder sig.

De større grusveje chekkes og tilrettes igen i efteråret for at kunne klare en hård og våd vinter.

Er alt bare er perfekt og er alle glade for arbejdet med grusvejene?
Langt de fleste er meget tilfredse, men der er også grundejere som synes, det er kønnere med en grøn midterrabat. Det er det måske, men det er ikke en god og stabil løsning. Den er også mere tidskrævende og dermed dyrere.

Enkelte grundejere har udtrykt utilfredshed med de store grusbunker, der, i forbindelse med arbejdet, ligger ved nogle af grusvejenes tilslutning til Store Ryvej. Vi forstår selvfølgelig at det er generende, men vi må alligevel kortvarigt acceptere at vognmanden, der kommer med det specielle lergrus helt fra Kalundborg skal have et aflæsningssted. Pga af køreafstanden , afleveres der derfor 36 tons grus ad gangen (stor lastvogn med anhænger). Leverancer i mindre portioner vil være for dyrt. Og udlægningen sker som regel indenfor en til to uger.

Et lille hjertesuk fra entreprenøren gælder nogle grundejeres manglende beskæring langs grusvejene. Da maskinerne skal kunne arbejde et lille stykke ud i rabatten, er det vigtigt at grundejerne overholder de gældende beskæringsregler (læs herom på Sandets hjemmeside). Manglende eller forkert beskæring, hvor træer og buske hænger ud over kørebanen bliver i nødstilfælde beskåret af entreprenøren, så hans dyre maskiner ikke får flået spejle og blinklys af. Hvis man ikke er helt tilfreds med entreprenørens beskæring,  må man altså selv læse på lektien og have fat i sav og grensaks senest i det tidligste forår.

Til sidst: Hvordan hænger grusveje og kørsel sammen?
Selvom vi påstår at lergrusveje ikke støver lige så meget som andre grusveje – så støver det altså, hvis man ikke kører efter forholdene. Enkelt sagt: Støver det, så kører man for hurtigt! Det er bestemt ikke behageligt, når støvskyerne lægger sig ind over grundene nærmest grusvejen – og forpester frokosten i det fri eller vasketøjet på tørrestativet…

End ikke en god grusvej kan holde til hjulspin eller hurtig udkørsel fra grundene, hvor gruset fræses op og spredes til alle sider. Så er det gode vejarbejde ødelagt.

Har man spørgsmål til grusvejene og vedligeholdelsen, er man altid velkommen til at kontakte Per Larsen - se under Kontakt - fanebladet.

 

 

 

 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria