Artikler » Havørnen er landet...   Registrer     
Interessante Links
  
Havørn på Arresø

Ørnen er landet!

Utallige er de gange, hvor mange af os har spejdet udover Arresø for at få et glimt af den berømte sjældenhed – Den flyvende Dør – eller rettere Havørnen! Hvad der ikke er lykkedes for mange, er til gengæld blevet til en god oplevelse for Ole Skovgaard på Lærkevænget, der har sendt os et flot foto af en havørn han observerede på Arresø-isen den 7. Marts.

Ole skriver endvidere om den flotte oplevelse:

“Vi talte 7 havørne på en gang ude på isen og nede omkring Køgehus bådelaug.Jeg har kun et lommekamera; men fik alligevel et par genkendelige skud. Dette er fra fugletårnet ved molen”.

Tak til Ole! Vi andre må atter holde ekstra udkig efter havørnen….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havørne fakta:

Europas største ørn med et vingefang på op til 2,65 m. Vingerne er brede og lige (derfor kælenavnet Den flyvende Dør). Halen er kort og kileformet. Hovedet lyst og kraftigt gult næb (gamle fugle).

Havørnen var udryddet som ynglefugl I 1912.  Idag er den vendt tilbage og er i glædelig øgning. Antallet anslås til at ligge omkring 120 par i Danmark. I januar måned de seneste år er der observeret op mod et par hundrede havørne ved fugletællinger.

Føde: Om sommeren mest fisk (500-700 gram/dag). Om vinteren mest vandfugle, skarv og især blishøns (300-500 gram/dag). Ofte afkræftede fugle og ådsler.Levealder: Max. kendte i naturen ca. 25 år; givetvis længere. Op til 40 år i fangenskab.Pardannelse: Kan yngle allerede når de er 3 år gamle, men oftes gennemføres ynglen i 5-6 års alderen. Danner par for livet. Holder til i området ved redestedet gennem hele året. Hvis ørnene ikke forstyrres, bliver de, og yngler i samme område. Ynglested (i Danmark): Skove i nærheden af lavvandede søer og fjorde. Reden er typisk anbragt i et stort gammelt træ i 10-30 meters højde. Reden placeres ofte i et bøgetræ der er velbeliggende med udsigt over reviret og med gode tilflyvnings forhold.Reden: Redebygning starter allerede i efteråret. Havørne bygger videre på reden hele livet. Den kan blive over 3 meter høj og veje 250-500 kg.


Yngletid: Æglægning normalt fra slutningen af februar til midt i marts. 1-3 (normalt 2) æg.

    
 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria