Artikler » Nedklassificering af vandløb        
Grundejerforeninger
  
Links
  
Artikler
    
Nedklassificering af vandløb


For at undgå at kommunerne nedklassificerer offentlige vandløb til private vandløb for at spare penge, har regeringen fremsat forslag til ændring af vandløbsloven. Ved nedklassificering overgår pligten til at vedligeholde vandløbet til de private bredejere og andre, der afvander til vandløbet. Forslaget begrænser adgangen til at nedklassificere offentlige vandløb ved at opstille en række betingelser, der skal være opfyldt, før nedklassificering kan ske. Lovforslaget kan ses her:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L104/index.htm#dok

Landliggersammenslutningen har i et brev til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg støttet forslaget, og har samtidig foreslået, at der pålægges kommunen en pligt til at sørge for at udgiftsfordelingen i forbindelse med nedklassificeringen af vandløb skal være på plads når et vandløb nedklassificeres og udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse overgår til de private bredejere m.fl. Læs sammenslutningens brev her.Læs her

Miljøministeren har i sine bemærkninger til henvendelsen udtrykt glæde over støtten til forslaget og oplyst, at den foreslåede ændring ikke bør indgå i det foreliggende lovforslag, men skal ses i en større sammenhæng. Se Miljøministerens brev her. Læs her 

    
 
 21. september 2020  Copyright 2009 Landliggersammenslutningen - Gribskov Vest   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria