Artikler » Store Ryvej - vejsyn >>> » Grøftesagen   Registrer     
Interessante Links
  
Advokat på grøftesagen

Advokat på grøftesagen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen har nu sat en advokat på grøftesagen imod Gribskov Kommune. I første omgang har vores advokat skrevet et omfattende brev til kommunen, hvor vi igen udbeder os udførligt dokumentationsmateriale og tilhørende forklaringer. Udfaldet heraf vil indgå i de videre overvejelser om bl.a. krav om erstatning og en decideret retssag mod kommunen.

Læs brevet til kommunen her >>>

 

    
Grøftesagens videre forløb

Som bekendt blev oprensningen af grøfterne langs Store Ryvej væsentligt dyrere end oprindeligt oplyst af kommunen. Bestyrelsen har derfor rådført sig med en advokat, der i et brev til kommunen har påpeget en række væsentlige fejl og mangler i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.
Kommunen har afvist, at der skulle være begået ansvarspådragende fejl.
Advokatens brev til kommunen og kommunens svar kan læses her på hjemmesiden.

Bestyrelsen overvejer nu – i samråd med advokaten - eventuelle videre skridt, og vil derfor bede de af foreningens medlemmer,der er omfattet af kendelsen og som har modtaget en opkrævning fra kommunen om – senest den 1. november 2016 - at sende en mail til bestyrelsen på info@sandet.dk
I mailen bedes det oplyst, om man ønsker at bestyrelsen går videre med sagen eller ej.

Hvis man ønsker at bestyrelsen går videre, bedes man venligst oplyse policenummeret på den retshjælpsforsikring, der normalt er en del af fritidshusforsikringen. Husk også at angive sommerhusadressen.
På baggrund af antallet og indholdet af de indkomne svar vil bestyrelsen – i samråd med advokaten - træffe beslutning om hvad der videre skal ske i sagen, og underrette alle berørte medlemmer herom.

Bestyrelsen

    
Grøftesagen afsluttet

Bestyrelsen har kun modtaget 12 henvendelser for i alt 15 parceller om at fortsætte sagen mod kommunen.
Ud af i alt 530 parceller er det så lille en tilslutning, at bestyrelsen i samråd med vores advokat har valgt at slutte sagen her.

På bestyrelsens vegne
Martin Marløe

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria