Artikler » Store Ryvej - vejsyn >>>   Registrer     
Interessante Links
  
Store Ryvej og Gribskov Kommune

Den første information om
Vejsyn på vej til Store Ryvej

Vil du vide mere om Store Ryvejs lange vedligeholdelseshistorie og få indblik i de mange begreber og regler - KIG HER! >

Herunder finder du den første information om vejsynet, der blev sat på hjemmesiden i oktober 2014:

 

Sådan kan og bør der se ud på Store Ryvej - med gravede grøfter, klippede/slåede kanter og velholdt kørebane. Men virkeligheden ser lidt anderledes ud.

Grøfterne og rabatterne langs Store Ryvej har ikke været vedligeholdt, siden Gribskov Kommune stoppede med at vedligeholde vejen i 2008, så de trænger slemt til en kærlig hånd, hvis de også fremover skal fungere tilfredsstillende.

Grundejerforeningen har derfor bedt kommunen – der er vejmyndighed - om at afholde vejsyn med henblik på istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af vejen og dens grøfter.

Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 13. august 2014, at der afholdes vejsyn med henblik på istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af vejen, inkl. dens grøfter og rabatter.


Hvem bliver indkaldt?
Alle grundejere der har ret til at bruge Store Ryvej som tilkørselsvej til deres ejendomme, har vejret til denne vej og vil derfor blive indkaldt til vejsynet. Det er som udgangspunkt også dem, der skal være med til at betale. Det er kommunen, der skal afgøre hvem der er omfattet og som udsender indkaldelserne.

Under den tidligere ordning var ca. 500 af Sandets grundejere med til at betale for vedligeholdelsen af Store Ryvej, så udgifterne var fordelt på ganske mange skuldre.


Hvad sker der på – og efter - vejsynet?
På vejsynet kan de vejberettigede grundejere fremføre deres synspunkter vedrørende det fremlagte forslag til istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse – og til den fremlagte fordeling af udgifterne til de foreslåede arbejder.

Når vejsynet er afholdt, afsiger kommunen en kendelse om, hvad der skal laves, hvem der skal være med til at betale og hvordan udgifterne skal fordeles. Derefter sørger kommunen for at arbejderne bliver udført – billigst muligt - og opkræver udgifterne hertil sammen med ejendomsskatterne.


På hjemmesiden og i Sandpapiret vil vi naturligvis orientere om sagens videre forløb.

                                                                                                                       Erik Larsson
                                                                                                                       Formand, Grundejerforeningen på Sandet

                                                                                                                  

    
Privatlivspolitik
    
 21. september 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria