Asserbo Vandværk » Asserbo Vandværk   Registrer     
Interessante Links
  
Enter Title

 

Asserbo vandværk er ekskluderet fra vandværkssamarbejdet.
Har vi vand i vandhanerne om 4 måneder?

 

Baunehøjs bestyrelse har opsagt samarbejdet med Asserbo vandværk fra d. 1. januar 2019. Det betyder, at vores vandværk, der leverer drikkevand til ”På Sandets” medlemmer, ikke længere har en administration og en driftsafdeling, der kan vedligeholde vores ledningssystemer eller sikre regelmæssig vandforsyning, når der opstår ledningsbrud i 2019.

Hvordan er det kommet så vidt, at bestyrelsen fra Baunehøj har opsagt samarbejdet?
Oven i købet med den tilføjelse, at Baunehøj ikke på nogen måde fremover ønsker at samarbejde med Asserbo vandværk, så længe Asserbos nuværende bestyrelsesformand sidder i bestyrelsen?
En opsigelse som bemærkelsesværdigt har fået fuld opbakning af de øvrige vandværker i samarbejdet – en større mistillidserklæring kan dårligt tænkes i vandværkssamarbejdet.

Svaret er ganske enkelt – den nuværende formand Klaus Petersen for Asserbo vandværk har ikke haft evnen til at samarbejde, selvom Klaus Petersen på flere generalforsamlinger har udtrykt, at han ønskede at fortsætte det gode samarbejde med de andre vandværker i vores område.
Det er meget tæt på at udvikle sig til en katastrofe, både økonomisk og forsyningsmæssigt, hvor både kvantitet, kvalitet og stabilitet af drikkevandet er i fare.
Vi kan kun gætte på, hvad der er der sker i hovedet på Klaus Petersen, men han tænker formodentlig, at det er let oprette en ny driftsafdeling eller på at udlicitere alle driftsopgaver til et privat ingeniørfirma eller endnu værre til et lokalt VVS firma, hvilket er dyrt og usikkert.
Samtidig bliver Asserbos bestyrelse tvunget til at ansætte en ny administration, som skal stå for alle opgaver indenfor driften, hvilket er dyrt og besværligt.
Asserbos bestyrelsesformand har med andre ord ødelagt et velfungerende vandværk og et vellykket vandværkssamarbejde på mindre end halvandet år.

Bestyrelsen i grundejerforeningen På Sandet er dybt bekymret. Den eneste løsning for at genskabe et godt samarbejde med vandværkssammenslutningen, for at sikre vores fremragende drikkevand er, at vi som andelshavere indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med et eneste formål – at stille et mistillidsvotum og fjerne Klaus Pedersen og hans bestyrelse.

Ifølge vores fælles vandværks vedtægter kan vi tvinge den nuværende bestyrelse til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med § 8 i vedtægterne: ”Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af andelshaverne fremsender skriftligt forslag herom til bestyrelsen, ledsaget at en skriftlig dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest to måneder efter modtagelsen af forslaget.”

Det er på høje tid, at vi som andelshavere reagerer, så vi kan genskabe det gode samarbejde med vandværkssammenslutningen, og eneste punkt på dagsordnen til en ekstraordinær generalforsamling kan være valg af en ny bestyrelse.
Grundejerforening ”På Sandet” og andre grundejerforeninger i området, som modtager vand fra Asserbo vandværk, vil oprette en facebook side til indsamling af underskrifter, så vi kan få genvalgt en funktionsdygtig bestyrelse i Asserbo vandværk. Præcis på samme måde som da grundejerforeningerne indsamlede underskrifter mod Rema 1000.

På bestyrelsens vegne
Martin Marløe.

 

 

    
 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria