Start  English (United States) Dansk (Danmark)  Register     
 

Velkommen til Ejerlauget Sandbo

 


    
LINKS:
    
 

Til dig, der måske er ved at købe ejendom i området.... Se fanen Info > Om at købe sommerhus på Sandet!

Seneste nyt:

(01-08-18):

Gribskov kommune har i løbet af sommeren via eBoks udsendt en beskrivelse af reglerne for hegn på Sandet. Link til denne skrivelse kan findes i sidepanelet til venstre. Da enkelte af parcellerne i grundejerforeningen ligger i Halsnæs kommune - det drejer sig om parcellerne på vestsiden af Birkestien og på Arresø Alle vest for Birkestien - har ejerne her ikke fået den pågældende skrivelse, men kan altså finde den via ovenfor omtalte link.

Medlemsbrev inklusiv referat fra generalforsamlingen i maj samt kontingentopkrævning forventes udsendt i løbet af august måned. Bestyrelsen beklager den sene udsendelse af referatet, som alene er begrundet i portobesparelse.

(01-07-18):

Via følgende link til Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen kan findes information om og vejledning til, hvordan man søger om tilskud fra Bredbåndspuljen 2018 for at få en bedre bredbåndsdækning i f.eks. sommerhusområder.

Under "Information til borgerne" findes en vejledning (bl.a. i pdf-version) om selve ansøgningsprocessen, og under "Informationsmøder" er der et link til den præsentation, som energistyrelsen har givet forskellige steder i landet, bl.a. Hillerød.

(28-06-18):

Hjemmesiden er nu opdateret med dokumenter fra den ordinære generalforsamling, d.26-05-18. Se Info > Generalforsamlinger. Ligeledes er bestyrelsens sammensætning justeret. Se fanen Bestyrelse.

(10-04-18):

Generalforsamling 2019: Lørdag d.25.maj, kl.10, Helsinge Kulturhus.

REMA 1000, historik: Se dette link: skovsvinget-skovledet.dk/nejtilrema1000.html

Invitation fra youSee til informationsmøde i Ramløse forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, fredag d. 20/4-2018, kl.15-19, om hurtigere bredbånd: se her eller Info > Breve til medlemmerne.

(13-02-18):

Gribskov Kommune har iværksat en undersøgelse af mobildækningen i kommunen med henblik på en dialog med teleselskaberne for at få gjort noget ved problemerne. For at få et så dækkende grundlag for dialogen som muligt, opfordres alle, der oplever problemer med mobildækning på egen adresse i grundejerforeningens område, til at besvare spørgeskemaet på følgende link: www.gribskov.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/byudvikling-og-planlaegning/vaer-med-til-at-styrke-mobildaekningen/ . Som det fremgår af kortet i undersøgelsen er der allerede mange, der har reageret på kommunens undersøgelse, men jo flere jo bedre.

Udbedringen af vejene og beskæring af bevoksning langs vejene i vores område er nu afsluttet. Efter aftale med vejmanden er afskårne grene anbragt i rabatten og grundejerne bedes selv fjerne grenene.

(12-10-17. opdateret 11-12-17):

Generalforsamling 2018: Lørdag d. 26.maj kl.10 i Kulturhusets lille sal, Helsinge.

REMA 1000: Stort set alle berørte parter har vendt sig mod planerne om at etablere et mere end 1000 m2 stort supermarked på SANDET som nabo til Tinggaarden. Se uddybende notat under fanen Info > Breve til medlemmerne.

I forbindelse med efterårets udbedring af vejene i området sker der som ønsket på generalforsamlingen en beskæring af træer og buske langs vejene, så kommunens krav hertil er opfyldt (se evt. link længere nede på siden). Medlemmerne bedes selv fjerne afskårne grene mm., som af vejmanden er blevet lagt i rabatten. Arbejdet med udfyldning af huller i vejene og pålægning af nyt grus i udvalgte områder forventes afsluttet med udgangen af oktober.

UPS! Det har taget længere tid at komme igang end forventet, men i skrivende stund er vejmanden igang. Chr.E. Bartholdys Alle skulle være afsluttet, der er oprenset grøfter på Tyttebærkrattet og vi forventer arbejdet afsluttet inden jul.

(09-08-17):

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan nu ses under fanen "Info".

(16-07-17):

Vedtægter, 2017

Nyeste version af ejerlaugets vedtægter som vedtaget på generalforsamlingerne i maj-juni måned 2017 kan nu findes under fanen Info > Vedtægter.

(07-06-17):

Generalforsamling, 2017

Ordinær generalforsamling lørdag den 20. maj kl. 10 i Helsinge Kulturhus.

(mødeindkaldelse, dagsorden, referat og bilag er tilgængelig på hjemmesiden)

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 18. juni kl. 10 på adressen Sandbogaards Alle 5 (OBS!: tid og sted er ændret i forhold til den oprindelige udmelding. Mødeindkaldelse og dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden).

(foto:Jørgen Meilvang)

Dokumenter (dagsorden, referat, mm.) vedr. generalforsamlinger: Se fanen Info ovenfor.


Forskellige forhold vedrørende områdets vedligeholdelse

  • Beskæring langs veje. Se www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen/
  • Fældning af træer: Vi har eksempler på, at grundejere har ryddet hele eller store dele af grunden for træer. Det er ikke tilladt hverken ifølge lokalplanen eller ifølge vores vedtægter. Træfældning må kun finde sted i begrænset omfang, og der skal genplantes hvis der fældes - med træer, der giver skovpræg.
  • Vedligehold af Store Ryvej: Se mere under linket til venstre på siden.
  • Om overfladevand og regnvand: Læs de to pjecer fra Gribskov kommune under de to links til venstre.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

    
 Saturday, March 23, 2019  Copyright 2009 by Ejerlauget Sandbo   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria