Information » Afbrænding af Bål   Registrer     
Interessante Links
  
Gribskov Kommune:

Haveaffald må ikke afbrændes
i sommerhusområder!
 

Men, du må afbrænde
et "hyggebål",hvis du overholder
disse regler:

 

LOVGIVNING
Gribskov Kommune har med "Regulativ for husholdningsaffald", gældende pr. 1. jan. 2011, besluttet:
 

Det er ikke tilladt 
at afbrænde haveaffald 
i byzonen og i sommerhusområder.

  
BÅL TIL REKREATIVE FORMÅL MV.
Sankt Hans bål, bål til rekreative formål er tilladt for alle, når følgende overholdes:
- At der kun afbrændes tørt og rent haveaffald 
- At der er en afstand fra bål til bygninger med hårdt tag på minimum 30 meter
- At der er en afstand fra bål til brandbare afgrøder på minimum 60 meter
- At der er en afstand på minimum 200 meter fra bål til bygninger med let antændeligt tag f.eks.
  stråtag, nåletræs-plantager, lyngklædte arealer eller brandbare oplag m.m.
- Afbrændingen kun sker under tilstedeværelse af en voksen person.
- Opsynet må først ophøre når ild og gløder er fuldstændig slukket.

ALTERNATIV BORTSKAFFELSE AF HAVEAFFALD 
Haveaffald, herunder græs, blade og kviste er meget velegnet til kompostering, og omsættes hurtigt til muld, der kan anvendes til jordforbedring i køkken- eller prydhaven. 

Større grene kan hugges til flis og anvendes i komposten eller udlægges i bede, hvor det holder på fugtigheden.

Endelig kan haveaffald afleveres på kommunens Genbrugsstationer:

Genbrugsstation Nord
 Bøgebjergvej 84, Højelt

Genbrugsstation Syd 
Industrivej 4, Helsinge

Gribskov Kommunes generelle folder (i PDF format) om afbrænding og bål

kan hentes her>

 

Lad i øvrigt være med at oplægge kvas i skel ! 
Det virker som en krudtlunte, hvis der skulle opstå brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria