Information » Arresø fakta   Registrer     
Interessante Links
  

Arresø fakta: Danmarks største sø...

Kortet viser de mange friluftsmuligheder omkring Arresø: Den røde markering er cykelruter. Den røde, stiplede markering er stier.

Arresø er Danmarks største  målt efter areal (40,72 km2). Søen er fladvandet med en største dybde på 5,6 m - middeldybden er blot 3,9 m. Søen har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk. Der er en lang række tilløb til Arresø, hvoraf Pøleå er det mest betydende. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag (bl.a. Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakker), hvorfra der er en fornem udsigt over søen. Øst for Fre­deriksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø.

Historien
For ca. 4000 år siden var Arresø en lavbundet fjord, der også omfattede de omliggende moser Ryeng, Ellemosen og Lille Lyngby Mose mfl. Gennem et smalt sund over Sandet, Karsemosen og Melby Overdrev stod fjorden i forbindelse med Kattegat. Ved strandvoldsdannelser og landhævning afspærredes fjorden efterhånden fra havet og blev til en ferskvandssø me afløb ad Arrenakke Å til Roskilde Fjord.

Søen er det faktiske grundlag for Frederiksværk, der blev Danmarks første egentlige industribuy. I 1600 tallet tilsandede det gamle afløb, og efter flere oversvømmelser i 1703 til 1714 gravedes den nuværende kanal fra Arresø til Roskilde Fjord. Den var færdig i 1719 og sikrede en stabil vandstand i søen. I 1728 så man muligheden for at udnytte vandkraften. Der blev foretaget en opstemning og man byggede en agatslibemølle. Industrien udviklede sig bl.a. til en fabrikation af kanoner og krudt. I dag leverer Arresø kølevandet til stålvalseværket.

    

Badning
Der er udstedt badeforbud for hele Arresø

Færdsel på isen

Naturstyrelsen måler ikke istykkelsen. Det er politiets ansvar at åbne for færdslen, når isen er tyk nok, typisk mindst 13 cm. Det er dog ikke en garanti for, at isen er sikker at færdes på. Færdsel på isen er på eget ansvar.

Sejlads

Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives UDEN motorkraft, er tilladt.
Færdsel med kanoer og kajakker samt sejlads med windsurfere er IKKE tilladt i perioden 1. marts til 1. juli.
Kitesurfing er af hensyn til fuglelivet IKKE tilladt.

 Fiskeri

Arresø har en stor bestand af skalle, brasen, sandart og ål. Af andre fisk kan nævnes gedde, aborre, løje, rudskalle og hork.Sandarten, som blev udsat i 1927, er en særdeles fin spisefisk. Den er kendt for at have en meget svingende bestandstørrelse. 1996 og 1997 var særdeles gode yngelår for sandarten. I 2001 blev det anslået at 24% af fiskemassen udgjordes af sandart, kun overgået af skaller og brasen. Der er kun få af de naturlige rovfisk som gedder og aborre, da de klarer sig dårligt i det uigennemsigtige vand. Fiskeriet er bortforpagtet til erhvervsfiskeri.

Lystfiskeri er tilladt på Arresø. Der kan fiskes fra de steder, hvor der er lovlig, offentlig adgang og fra båd. Bredzonen må ikke befærdes. 

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et lystfiskertegn. Lystfiskertegnet købes på nettet. Læs mere herom på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

 

 

 

 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria