Information » Bekæmp bjørnekloen   Registrer     
Interessante Links
  
Gribskov Kommune:

Smuk, men giftig. Derfor pligt til at bekæmpe bjørnekloen

Bjørnekloen er som dræbersneglen en invasiv art. Det vil sige en plante som ønskes begrænset. Den er smuk, men også giftig og kan fremkalde voldsomme eksemudslæt - nærmest som brandsår. Det er lovpligtigt at foretage bekæmpelse på egen matrikel. Har du Bjørneklo på grunden, så læs denne vejledning.

Eller se linket til
Gribskov Kommunes
vejledning her >

 

 Bjørnekloen
- en sejlivet og voldsomt
spredende plante

Planten er kommet til Danmark fra Kaukasus, men dens naturlige fjender er ikke fulgt med, men den ædes dog af får og heste.

Planten har akklimatiseret sig her i landet og er særdeles hårdfør. Således kan ingen andre planter trives side om side med bjørneklo.

Det er vigtigt at bekæmpe den inden den sætter frø, idet en enkelt frøskærm kan indeholde 50.000 frø og altså potentialet til mange nye planter. Frøene kan ligge optil 7 år uden at spire, og hvis de pløjes ned endda endnu længere.


Sådan bekæmper du bjørnekloen
Bekæmpelsen er dermed et langsigtet projekt. Planterne skal enten graves op/rodstikkes minimum 20 cm. under jorden eller sprøjtes med Round Up. Hvis man vil grave dem op, skal man være opmærksom på, at plantesaften er giftig, hvorfor den ikke må komme i berøring med kroppen.

Opgravede eller afskårne plantedele må aldrig komposteres. De skal fjernes ved afbrænding (småt brandbart) eventuelt ved anbringelse i sækken med dagrenovation.

Hvis man sprøjter, må det kun være direkte på plantedele af bjørneklo. Der må aldrig sprøjtes bredt over området.


Bekæmpelseskemi
Det er kun Round Up, der virker. Salt har ingen virkning.

På skrænter og i moser bør bekæmpelse alene ske ved hjælp af Round Up, idet opgravning kan/vil give skader af betydelig rækkevidde.

Biolog Anne Haugaard fra den daværende Helsinge Kommune oplyser, at der er rigtig mange bjørneklo i kommunen. Ved hjælp af indberetninger fra borgerne er registreret 330 steder, men antallet forventes at stige. Kommunens politik er af hensyn til mennesker og dyr at undgå kemisk bekæmpelse, men samtidig erkender kommunen, at det i tilfældet bjørneklo ikke altid er muligt. Så selv om man har en generel politik om ikke at sprøjte, så dispenseres der, når der er tale om bjørneklo.

Kommunens strategi for bekæmpelsen
Kommunen har en strategi for bekæmpelse af bjørneklo. Den omfatter: - Etablering af indhegninger til får, hvor der er tale om større arealer. - Ønsker primært manuel bekæmpelse. - Prioriterer områder med børn fx ved skoler og turister fx ved strandtrapper.

Bekæmpelse af enkelte planter fx langs veje. - Fælles indsats i samarbejde med fx grundejerforeninger. - Områder med stor synlighed fx ved genbrugsstationen og Skærød Sø. - Isolerede områder.

• Grundejerforeningerne er blevet kraftigt opfordret til at påvirke medlemmerne til enighed om, at blomstrende bjørneklo er bandlyste

Sammenfatning
Sammenfattende kan det summeres således:

- Bjørneklo er giftig, sejlivet og ødelæggende for andre planter, hvorfor den skal bekæmpes, fortrinsvis manuelt, men i givet fald også med kemiske midler.

- Blomsterstanden og/eller planten som helhed bør ikke i tørret stand bruges til dekoration.

- Ved arbejde med bekæmpelse skal huden være beskyttet, hænderne med arbejdshandsker, idet saften kan fremkalde eksem, som vanskeligt kan kureres. Hvis man får saft på, skal huden straks vaskes, og man skal holde sig borte fra solen.

- Bjørneklo kan ikke holdes nede ved slåning af græsplæne, idet den kan krybe langs jorden og derfra formere sig med frø.

- Afhuggede/opgravede dele af bjørneklo skal afleveres til forbrænding. Må aldrig komme i kompost.

- Pas specielt på børn og husdyr.

• Der kan henvises til følgende: - www.fa.dk/natur/bjorneklo/indeks.htm - www.landskabsudkrudt.dk - Skov- og Naturstyrelsens pjece "Bekæmpelse af bjørneklo".
 

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria