Information » Beskæring langs veje og stier   Registrer     
Interessante Links
  
Gribskov Kommune:

Grundejerens beskæringspligter
langs veje og stier

 

Gribskov Kommune - Vej og Park - skal hjælpe trafiken sikkert frem i kommunen. Men også grundejeren har pligt til at hjælpe til.
Det gøres ved at beskære træer, buske og hække i ejendommens skæl. Læs mere her og i
kommunens folder>

BESKÆRING LANGS VEJE OG STIER
Grundejere har pligt til at beskære beplantning langs veje og stier.
Beskæringspligten fremgår af Lov om offentlige veje § 103 og af Lov om private fællesveje § 61.
  


TRAFIKSIKKERHEDEN

Beskæringspligten er vedtaget for at sikre fremkommeligheden og sikkerheden i trafiken. Som vej-myndighed fokuserer kommunen derfor på oversigtsforhold i kurver og vejkryds, samt på at rabatten
er ryddet, så gående kan træde til side for den kørende trafik.

Kravene til fritrumsbeskæring er en frihøjde på:

  • 2,80 meter over fortov
  • 4,20 meter over kørebane og cykelsti 

Der skal tages højde for, at tyngden fra sne eller regn kan medføre, at grenene hænger ekstra lavt.

GRUNDEJERENS BESKÆRINGSPLIGT
Kommunen fører løbende tilsyn med grundejernes beskæring i forbindelse med driften af vejene.

Hvis man konstaterer at beplantningen på en ejendom er til gene for trafiken, kan man som vejmyndighed påbyde en beskæring.

Beskæring varsles med mindst 3 uger. 

Hvis varsling om beskæring ikke efterkommes, vil der blive udstedt et påbud. Medfører påbuddet ikke,at grundejeren beskærer sin beplantning, vil kommunen udføre den nødvendige beskæring på
grundejerens regning.

SPØRGSMÅL
Er der spørgsmål til beskæring, kan Vej og Park i Gribskov Kommune kontaktes på tlf.: 72 49 60 09
eller e-mail:  kem@gribskov.dk

 

 

 

 

 


 

 

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria