Information » Beskyttede naturområder på Sandet   Registrer     
Interessante Links
  
Beskyttede naturområder på Sandet

Beskyttede naturområder
på Sandet

Som det fremgår af dette kort, der indgår som bilag 4 til Lokalplanen for Sandet, er der en række særligt beskyttede naturområder på Sandet. ( Se lokalplanen her > )

De med rødt skraverede områder er beskyttet mose og som det kan ses på kortet, gælder det overvejende søbredden, vores mose mellem Sneppevænget og Dyrevænget og det store område mellem Dyrevænget og Søtoften, hvoraf grundejerforeningen ejer den sydlige del. Men også et lille område nord for Birkevænget og et område nord for Søtoften er beskyttede moser. Afgrænsningen af områderne er ikke bestemt af kortet, men af naturens dynamik. Så områderne kan ændre sig i takt med at naturen ændrer sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvad betyder det at områderne er beskyttet?

Områderne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og der må ikke foretages ændringer i dem uden særlig dispensation fra kommunen. De må ikke opfyldes eller uddybes og der må ikke henkastes affald. Heller ikke træ og grene fra andre områder. Der må derimod gerne ske pleje af den eksisterende natur, således som grundejerforeningen har gjort det i mosen i de seneste år for at hindre tilgroning.
 

Hvorfor er sådanne områder vigtige for Sandet?

Moserne på Sandet har stor værdi som levested for flora og fauna, idet et stort antal fugle, insekter, planter, svampe m.m. findes her. Mange af disse arter er afhængige af døde og døende træer for at kunne bygge rede, lægge æg, finde føde osv.

Det er imidlertid ikke lige meget, hvilken form for dødt træ, der findes i moserne. Henkastede bunker af haveaffald, fx efter storme, rummer mest ungt træ, ofte af eksotisk herkomst. Den slags træ er der kun få hjemmehørende danske arter, der har gavn af. Hertil kommer, at store bunker af grene dels bortskygger den naturlige moseflora, dels tilfører mosen alt for store mængder af næringsstoffer, der virker gødskende på mosejorden, når grenene nedbrydes. Det samme gør naturligt nedfaldne grene og væltede stammer selvfølgelig, men slet ikke i de samme mængder og koncentrationer.

Lad derfor være med at efterlade nogen former for haveaffald i Sandets moser, og glæd dig i stedet over den vilde natur og de mange dyr, planter og svampe, der trives her

                                                                                                                            Thomas Vikstrøm og Erik Larsson

 

 

    
 12. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria