Information » Fra historiebogen... >>> » Stier   Registrer     
Interessante Links
  
Stier
Om stianlæg
Af Martin Hansen, formand 1993-2003 (artikel oprindelig bragt i Sandpapirets jubilæumsudgave 2010)
 
Sandet har på grund af skiftende tiders planløse udstykning altid været et område, det har været svært at bevæge sig rundt i. Ejerne af tidligere udstykninger har desværre ofte vægtet en maksimal udnyttelse af arealet uden hensyn til naboudstykninger.
 
Senere udstykninger fra halvfjerdserne har dog tilskødet grundejerforeningen de yderste arealer ved søen som fællesarealer. Men stadig ingen muligheder for at bevæge sig på tværs af de lange sideveje.Kun ud til den stærkt trafikerede Store Ryvej, som ikke er indbydende til en spadseretur.
 
Bestyrelserne har i mange år arbejdet på at forbedre disse forhold ved at oprette nye grønne stier, som sammen med det eksisterende vejnet gør det muligt at foretage en gåtur gennem området.
 
Allerede i 1971 tog den daværende bestyrelse initiativ til at oprette en sti med Statsskovvæs- nets tilladelse gennem ”Statens Mose”. Det blev en udmærket trampesti fra enden af Køgehusvej til Skelvej.Den blev ikke meget brugt, og er nu helt tilgroet, men bestyrelsen fortsatte i 1978 med at forbinde enden af Lille Ryvej til fællesarea- let for enden af Dyrevænget med en sti over afvandingsgrøften.
 
Samme år blev der anlagt sti gennem mosen fra Dyrevænget til Sneppevænget. Begge med tilskud fra Landliggersammenslutningen.
 
Først i 1989 kom vi videre. Hejrevænget og Sneppevænget var udstykket med et fælles areal til søen. Her blev anlagt en sti og med Tisvilde Skovdistrikts tilladelse og hjælp, blev stien fort- sat til Lærkevænget på Skovvæsnets areal. Dette sidste stykke blev stort set betalt af Landliggersammenslutningens rådighedsbeløb.
 
I 1988 blev en større grund for enden af Birkevænget udstykket og det medførte også et fællesareal til søen.- Her blev der i 1993 anlagt en sti fra Birkevænget til Blåbærvænget. Et meget kort stykke anlagt af for store maskiner og under kraftige protester fra de daværende naboere.
 
1996. Blåbærvænget til Lærkevænget. Vi har Skov- og Naturstyrelsens anbefaling og tilladelse til at bruge arealet uden for grundene. Frederiksborg Amts landskabsafdeling er meget positiv og bevilgede året efter 50.000 kr. Landliggersammenslutningen 20.000 kr. Forslag til 100 kr. pr. medlem blev vedtaget med bifald på generalforsamlingen 1997.
 
Efter bestyrelsen store arbejde med opmåling og afsættelse, er arbejdet sat i gang. Stor forståelse fra de seks berørte grundejere.
 
Vedtagelsen af fortsættelse af stien til Dyrevænget fik en overvældende god modtagelse på generalforsamlingen i 1999 samt et kontingentbidrag på 100 kr. Forståeligt er et par ejendomme ved søen ikke begejstrede, men erfaringerne fra de andre stier viser, at man har taget dem til sig, og at de er berigende for området.
Også her målte vi op og satte af. Skovfogeden afsatte to mand i en uge til at fælde, og hele bestyrelsen var i gang som håndlangere.
 
 
 
Det sidste stykke blev færdigt i år 2000. Det er det bedste stykke siges der, og det har været en fornøjelse at arbejde med det. Vi har med meget arbejde og for relativt få midler gjort en del af vort område mere attraktivt og rådet bod på flere ensidige udstykninger med 7-800 meter lange blinde veje.
 
Det har også været underholdende. Protester har været så langt som til Ombudsmanden et par gange, der til sidst meddelte, at yderligere spørgsmål ikke ville blive besvaret.

Der blev endda overskud til en udsigtsplatform ved Dyrevænget
    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria