Information » Gribvand Spildevand >>> » Officiel afslutning på kloakering   Registrer     
Interessante Links
  
Officiel afslutning på kloakering

 Det længste projekt på Sandet
afsluttet på rekordtid!

 Vi taler om kloakeringen af Sandet. De indledende drøftelser startede for ca. 25 år siden i den daværende Helsinge Kommune – og nu er vi endelig igennem det omfattende kloakeringsprojekt. Alligevel blev det afsluttet på rekordtid.

Borgmesteren med hele vejen

Det første spadestik blev foretaget af borgmester Jan Ferdinandsen, Gribskov Kommune, i 2009. Det sidste ”spadestik” skulle først være gravet i 2017!

Men det skulle gå anderledes:

”Som borgmester er jeg både stolt og glad over, at vi nu har klaret en af Europas største kloakeringer med tryksatte systemer på kun 5 år – og ikke de oprindeligt planlagte 8 år!” – sagde en tilfreds Jan Ferdinandsen ved en mindre sammenkomst den 14. august for de implicerede parter – Grundejerforeningerne på Sandet,Gribskov Kommune, Gribvand Spildevand, Cowi og Barslund.


Borgerinddragelse vigtig for resultatet!
Gribvand Spildevands bestyrelsesformand Flemming Møller rettede i sin tale en stor tak til de medarbejdere, der har stået for anlægsarbejdet og borgerkontakten.

Flemming Møller takkede bl.a. med disse ord: ”Der har været arbejdet overalt i området, og jeg kan forestille mig, at det har sat manges tålmodighed på prøve. Alligevel er det slående, hvor stor en opbakning kloakeringen har mødt over hele linjen. Ingen tvivl om, at det bl.a. skyldes det store arbejde med inddragelse af borgerne .

Næsten tusinde borgere har deltaget i møder omkring kloakeringen siden starten i 2009”.

Ejendommene nu endnu mere attraktive
Også Erik Larsson, der som bekendt er formand for Grundejerforeningen på Sandet – kom med pæne ord til Gribskov Kommune, Gribvand Spildevand og alle de øvrige parter. Erik Larsson gav også plads til et par afsløringer, der blev opdaget under kloakeringsarbejdet: ”Fx har der været en del grundejere, der i stedet for at betale for tømningen af en samletank valgte at købe en lille pumpe til boremaskinen hos Harald Nyborg til et par hundrede kroner og så med den ene slange fra pumpen nede i samletanken og den anden slange – sådan lidt diskret lempet ned i det nærmeste drænafløb. Alle ved, at drænafløbene ender direkte i Arresø – så hermed betaler både miljøet og skatteborgerne et langt større beløb til rensning og genopretning end de relativt små beløb, det koster at få tømt sin samletank eller en overfyldt septictank! Det er heldigvis nu historie!

Kloakeringen har også gjort hele området mere attraktivt. Vores ejendomme er blevet mere værd og lettere at sælge, selv i disse svære tider! Så alt i alt er jeg 100% overbevist om at kloakeringen af Sandet var en fantastisk god ide!” 

 


Korte facts om kloakeringsprocessen:

-       850 ejendomme kloakeret med tryksatte systemer.

-       Periode: 2009-2013 (oprindelig var afslutningsåret 2017)

-       Særlige forhold, der har været med i kloakeringsprocessen:
     - Sikring af grundejernes indflydelse
     - Sandet er et område med høj grundvandsstand
     - Kontrol med uvedkommende vand
     - Kontrol med svovlbrinte (lugtgener)

-       Mere end 1000 grundejere deltaget i møder om kloakeringen

-       Den reelle udgift ved kloakering af Sandet er 55 millioner kroner           (ekskl. moms)

-       Udgift pr. ejendom har været 65.000,- kroner (ekskl. moms)

-       Alle ejendomme i området har været forpligtet på tilslutningen

 

 

    
 7. august 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria