Information » Gribvand Spildevand >>>   Registrer     
Interessante Links
  

Gribvand meddeler, at de har konstateret svovlbrinte i kloaksystemet på Sandet.

Der arbejdes ihærdigt på, at en hurtig løsning kan være etableret senest i foråret. Den består i, at der tilsættes luft i kloakrørene, så man undgår lugtgener, samtidig med at man undgår eventuel skade i kloaksystemet.

Arbejdet vil fortrinsvis ske i yderområderne og beboere der vil blive berørt af arbejdet, vil blive kontaktet af Gribvand.

Derudover har man også det problem, at vejpumperne ikke kan følge med i spidsbelastninger.
Omkring 40 vejpumper vil blive udskiftet, så de får et nyt styresystem.

Såfremt man opdager blankt vand på overfladen ved en vejpumpe, så tag venligst et billede og noter dato og klokkeslæt. Herefter sendes det til Gribvand, som vil tage sig af sagen.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen på Sandet bliver løbende holdt orienteret fra Gribvand og sker der vigtigt nyt i sagen, kan det læses her på hjemmesiden.

 11. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria