Start  English (United States) Dansk (Danmark)  Register     
 

Velkommen til Ejerlauget Sandbo

 


    
LINKS:
    
 

Til dig, der måske er ved at købe ejendom i området.... Se fanen Info > Om at købe sommerhus på Sandet!

Seneste nyt:

(04-06-19):

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d.25.maj, kan nu findes under Info > Generalforsamlinger. Oplysninger om kontingentopkrævning, medlemsbrev mm. fremsendes af foreningens administrator, Bødkergården, på et senere tidspunkt. Allerede nu kan det imidlertid være på sin plads at fremhæve, at der på generalforsamlingen blev vedtaget et almindeligt kontingent på 900 kr. for medlemmer, der er tilmeldt digital kommunikation og et forhøjet kontingent på 1100 kr. for medlemmer, der IKKE er tilmeldt digital kommunikation. Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en opfordring til at tilmelde sig digital kommunikation snarest muligt. Tilmeldingen skal ske pr. email til foreningens sekretær, Leif Thy. Mailadresse og hvilke oplysninger, tilmeldingen skal indeholde, fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning (se nedenfor under 17-05-19).

(17-05-19):

Generalforsamling 2019: Lørdag d.25.maj, kl.10, Helsinge Kulturhus.

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, resultatopgørelse (regnskab) samt budget for 2019/2020 kan findes under Info > Generalforsamlinger.

Digital kommunikation: Alle, der tidligere har afleveret en tilmeldingsseddel eller sendt en tilmelding pr. mail til sekretæren, er registreret. Fremover skal tilmelding kun sendes til sekretæren (se bestyrelsens skriftlige beretning mht. hvilke informationer, tilmeldingen skal indeholde). Der er d.d. 106 tilmeldte. Bestyrelsen vil gerne opfordre så mange som muligt til at tilmelde sig.

(01-08-18):

Gribskov kommune har i løbet af sommeren via eBoks udsendt en beskrivelse af reglerne for hegn på Sandet. Link til denne skrivelse kan findes i sidepanelet til venstre. Da enkelte af parcellerne i grundejerforeningen ligger i Halsnæs kommune - det drejer sig om parcellerne på vestsiden af Birkestien og på Arresø Alle vest for Birkestien - har ejerne her ikke fået den pågældende skrivelse, men kan altså finde den via ovenfor omtalte link.

Medlemsbrev inklusiv referat fra generalforsamlingen i maj samt kontingentopkrævning forventes udsendt i løbet af august måned. Bestyrelsen beklager den sene udsendelse af referatet, som alene er begrundet i portobesparelse.

(01-07-18):

Via følgende link til Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen kan findes information om og vejledning til, hvordan man søger om tilskud fra Bredbåndspuljen 2018 for at få en bedre bredbåndsdækning i f.eks. sommerhusområder.

Under "Information til borgerne" findes en vejledning (bl.a. i pdf-version) om selve ansøgningsprocessen, og under "Informationsmøder" er der et link til den præsentation, som energistyrelsen har givet forskellige steder i landet, bl.a. Hillerød.

(28-06-18):

Hjemmesiden er nu opdateret med dokumenter fra den ordinære generalforsamling, d.26-05-18. Se Info > Generalforsamlinger. Ligeledes er bestyrelsens sammensætning justeret. Se fanen Bestyrelse.

(10-04-18):

Generalforsamling 2019: Lørdag d.25.maj, kl.10, Helsinge Kulturhus.

REMA 1000, historik: Se dette link: skovsvinget-skovledet.dk/nejtilrema1000.html

Invitation fra youSee til informationsmøde i Ramløse forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, fredag d. 20/4-2018, kl.15-19, om hurtigere bredbånd: se her eller Info > Breve til medlemmerne.

(13-02-18):

Gribskov Kommune har iværksat en undersøgelse af mobildækningen i kommunen med henblik på en dialog med teleselskaberne for at få gjort noget ved problemerne. For at få et så dækkende grundlag for dialogen som muligt, opfordres alle, der oplever problemer med mobildækning på egen adresse i grundejerforeningens område, til at besvare spørgeskemaet på følgende link: www.gribskov.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/byudvikling-og-planlaegning/vaer-med-til-at-styrke-mobildaekningen/ . Som det fremgår af kortet i undersøgelsen er der allerede mange, der har reageret på kommunens undersøgelse, men jo flere jo bedre.

Udbedringen af vejene og beskæring af bevoksning langs vejene i vores område er nu afsluttet. Efter aftale med vejmanden er afskårne grene anbragt i rabatten og grundejerne bedes selv fjerne grenene.

 

Forskellige forhold vedrørende områdets vedligeholdelse

  • Beskæring langs veje. Se www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen/
  • Fældning af træer: Vi har eksempler på, at grundejere har ryddet hele eller store dele af grunden for træer. Det er ikke tilladt hverken ifølge lokalplanen eller ifølge vores vedtægter. Træfældning må kun finde sted i begrænset omfang, og der skal genplantes hvis der fældes - med træer, der giver skovpræg.
  • Vedligehold af Store Ryvej: Se mere under linket til venstre på siden.
  • Om overfladevand og regnvand: Læs de to pjecer fra Gribskov kommune under de to links til venstre.

Hvis du synes, der er forsvundet indhold her fra forsiden, så prøv at se under fanen Info > Historik. Indholdet er sandsynligvis flyttet til denne side for at undgå at forsiden svulmer for meget op.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

    
 Wednesday, October 16, 2019  Copyright 2009 by Ejerlauget Sandbo   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria