Start  English (United States) Dansk (Danmark)  Register     
 

Velkommen til Ejerlauget Sandbo

 


    
LINKS:
    
 

Til dig, der måske er ved at købe ejendom i området.... Se fanen Info > Om at købe sommerhus på Sandet!

Seneste nyt:

(15-03-22):

HAR DU BRUG FOR HJÆLP, FORDI DU ER I CORONA-KARENTÆNE?

Bor du i Sandbos område og er i corona-karantæne, har et af vores medlememr tilbudt at købe ind mv, hvis du har brug for den type hjælp.

Er det tilfældet, så kontakt formanden Søren Bald, som vil formidle kontakten til det hjælpsomme medlem.

Søren Bald: 2140 1789 eller bald1940@gmail.com

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN FOR SANDBO

 

HØRINGSSVAR TIL NATIONALPARKRÅDET, NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND.

Se fanen Info > Andet

 

(24-01-20):

ADMINISTRATORSKIFTE

I sensommeren 2019 meddelte vores mangeårige administrator, Bødkergården, at man pr. 1.1.2020 ville fusionere med WTC advokaterne A/S i Helsingør og derfor ikke kunne fortsætte som administrator for ejerlauget Sandbo. WTC har fremsendt et forslag til en administrationsaftale til et honorar, der var næsten tre gange så stort som det hidtidige honorar til Bødkergården. Bestyrelsen har selvsagt ikke accepteret dette. Efterfølgende har WTC meddelt at aftale og honorar ikke var til forhandling.

Bestyrelsen har derfor indhentet fire tilbud fra andre advokater/ejendomsadministratorer med henblik på at lave en administrationsaftale for Sandbo og forventer at have en ny aftale på plads inden årets ordinære generalforsamling. Har du behov for hurtig kontakt til ejerlauget, bedes du sende en mail til formanden.

URØRT SKOV BEVARES

11 af ejerlaugets medlemmer har ejendomme op til den såkaldte Sandflugtsplantage, der ligger vest for den gamle Sandkro. Naturstyrelsen ville have solgt dette stykke urørt skov, men har trukket forslaget tilbage, så det lille stykke skov bevares som urørt skov. Og dermed et fredeligt område for både dyr og gående.

 

BEMÆRK PRISSTIGNINGEN I ASSERBO VANDVÆRK

Du kan i det seneste nyhedsbrev fra Asserbo Vandværk se, at vi alle pålægges et ekstra bidrag på 500 kroner plus moms.

Bestyrelsen, ejerlauget Sandbo

 

(04-06-19):

Referat fra generalforsamlingen, lørdag d.25.maj, kan nu findes under Info > Generalforsamlinger. Oplysninger om kontingentopkrævning, medlemsbrev mm. fremsendes af foreningens administrator, Bødkergården, på et senere tidspunkt. Allerede nu kan det imidlertid være på sin plads at fremhæve, at der på generalforsamlingen blev vedtaget et almindeligt kontingent på 900 kr. for medlemmer, der er tilmeldt digital kommunikation og et forhøjet kontingent på 1100 kr. for medlemmer, der IKKE er tilmeldt digital kommunikation. Fra bestyrelsens side skal der derfor lyde en opfordring til at tilmelde sig digital kommunikation snarest muligt. Tilmeldingen skal ske pr. email til foreningens sekretær, Leif Thy. Mailadresse og hvilke oplysninger, tilmeldingen skal indeholde, fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning (se nedenfor under 17-05-19).

(17-05-19):

Generalforsamling 2019: Lørdag d.25.maj, kl.10, Helsinge Kulturhus.

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, resultatopgørelse (regnskab) samt budget for 2019/2020 kan findes under Info > Generalforsamlinger.

Digital kommunikation: Alle, der tidligere har afleveret en tilmeldingsseddel eller sendt en tilmelding pr. mail til sekretæren, er registreret. Fremover skal tilmelding kun sendes til sekretæren (se bestyrelsens skriftlige beretning mht. hvilke informationer, tilmeldingen skal indeholde). Der er d.d. 106 tilmeldte. Bestyrelsen vil gerne opfordre så mange som muligt til at tilmelde sig.

(01-08-18):

Gribskov kommune har i løbet af sommeren via eBoks udsendt en beskrivelse af reglerne for hegn på Sandet. Link til denne skrivelse kan findes i sidepanelet til venstre. Da enkelte af parcellerne i grundejerforeningen ligger i Halsnæs kommune - det drejer sig om parcellerne på vestsiden af Birkestien og på Arresø Alle vest for Birkestien - har ejerne her ikke fået den pågældende skrivelse, men kan altså finde den via ovenfor omtalte link.

 

Forskellige forhold vedrørende områdets vedligeholdelse

  • Beskæring langs veje. Se www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/beskaering-langs-vejen/
  • Fældning af træer: Vi har eksempler på, at grundejere har ryddet hele eller store dele af grunden for træer. Det er ikke tilladt hverken ifølge lokalplanen eller ifølge vores vedtægter. Træfældning må kun finde sted i begrænset omfang, og der skal genplantes hvis der fældes - med træer, der giver skovpræg.
  • Vedligehold af Store Ryvej: Se mere under linket til venstre på siden.
  • Om overfladevand og regnvand: Læs de to pjecer fra Gribskov kommune under de to links til venstre.

Hvis du synes, der er forsvundet indhold her fra forsiden, så prøv at se under fanen Info > Historik. Indholdet er sandsynligvis flyttet til denne side for at undgå at forsiden svulmer for meget op.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

    
 Monday, June 01, 2020  Copyright 2009 by Ejerlauget Sandbo   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria