Artikler » Ry, hvad betyder det og hvor stammer det fra   Registrer     
Interessante Links
  
Forklaring udbedes

RY ?
Hvad betyder det ? 
- og hvor stammer det fra?

Vi har indtil for nylig forgæves søgt at finde frem til betegnelsen ”ry”s oprindelse og hvad begrebet dækker over. I vor søgen endte vi hos Københavns Universitet, hvor vi klagede vor nød til professor, dr.phil. Bent Jørgensen, Afdelingen for Navneforskning under Det Humanistiske Fakultet. Og det var heldigt – for endelig er vi blevet klogere.

Her er Bent Jørgensens svar:

”I området Tibirke Sand mellem Tibirke og Kassemose findes forskellige stednavne, som indeholder leddet Ry- (Store Ryvej, Lille Ryvej, Ryagervej, Rybakkevej, Ryhegnet, Rystien, Rygårds Allé og Ryvænget).

De kan alle sammen føres tilbage til et navn, der i en synsforretning for amtets skove fra 1699 skrives Kassemose Ryer. Dernæst optræder ordet på området nord for Kassemose (Tibirke Sand) på et kort fra ca. 1800 i formen Rye, og derefter på et kortblad fra 1899 som et led i navnet Ryeng. Det er først i 1900-tallet, at ordet og navnet er blevet rigtig udbredt i området.

Der er tale om et gammelt dansk ord, som i den store danske ordbog (ODS) skrives ryd. Det hænger sprogligt sammen med verbet (at) rydde og med den meget almindelige stednavneendelse rød. I ODS opgives betydningen som ’rydning, ryddet område’, men hvis man ser nærmere efter de danske dialekter og i optegnelser om danske stednavne, har de ord, der udgår fra roden i verbet (at) rydde også lidt andre, mere konkrete betydninger som f.eks. ’moradsagtigt engdrag med risbuske’, ’sandet skovstrækning’ og ’afsides liggende markstykke’. Det må være en af disse betydninger eller en kombination heraf, som oprindelig har været anvendt om det engang så øde og sandplagede område ved Arresø”.

En stor tak til Bent Jørgensen.

 

 

 

 

 

 

 

 


For blot 100 år siden, så der måske sådan ud på Sandet. Sandflugtens påvirkning var stadig tydelig.
Se også det gamle sandflugtskort fra 1740 herunder.

Det har efterfølgende vist sig, at vi selv har en klog og vis person på Sandet – Niels Larsen på Lille Ryvej - som har kunnet supplere og understøtte Bent Jørgensens forklaring. Niels Larsen skrev bl.a. til os: ”Et eller andet sted fandt jeg engang at ”Ry” kommer af det oldnordiske ”rythi”, der skulle betyde et område med spredte træer og buske”.

 

    
 12. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria