Information » Gribvand Spildevand >>> » Kloakering - færdiggørelsen af projektet   Registrer     
Interessante Links
  
Information fra GribVand Spildevand

Brev udsendt af GribVand Spildevand - februar 2013:

Kloakering af Sandet 
- færdiggørelse af kloakprojektet

 

Kloakeringen af Sandet, som nu er ved at være færdig, er udført i 5 etaper – 1, 2, 3a, 3b, og 3c. Etape 3c er afsluttet i december 2012.
 
Den samlede kloakering var oprindeligt planlagt til at strække sig over en længere periode. Det er derfor med glæde, at vi nu kan meddele afslutningen af projektet. Det hurtige forløb er et resultat af en effektiv indsats fra de medvirkende firmaer, Barslund, Grundfos, NCC, Cowi m.fl..
 
Derudover er et godt projektforløb muliggjort gennem et konstruktivt samarbejde med grundejerforeninger og vejlaug på Sandet, som i gennem hele forløbet har medvirket i en følge- og kontaktgruppe, som har fulgt projektet tæt. I denne gruppe er der vedblivende lagt vægt på vigtigheden af grundig information til alle som har været berørt af projektet, og samarbejdet i kontaktgruppen fortsætter derfor selvom anlægsarbejderne er afsluttet..
 
Ved afslutningen af projektet skal alle relevante informationer være tilgængelige for de enkelte ejendomme. Det har tidligere være overvejet at sende et ”samlet sæt” informationer ud til hver enkelt ejendom. Denne metode er dog fravalgt, fordi det ville indebære, at opdateringer af dele af sættet løbende skal sendes ud til alle.
 
Erfaringen viser, at mange først bruger tid på at sætte sig ind i længere informationsskrivelser, når der opstår et konkret behov. Et trykt eksemplar af informationsmaterialet kan med tiden gå tabt eller blive beskadiget hos de enkelte grundejere og måske bliver materialet ikke opdateret med de informationsskrivelser, der naturligt ville blive behov for at udsende med tiden. Vi har valgt at informere på en mere hensigtsmæssig og samtidig en mere tidssvarende måde på Gribvands hjemmeside.
 
Informationerne vil fremover kunne findes på www.gribvand.dk under projekter og anlæg, hvor Sandet vil have sit eget område. Her er allerede informationer om flere af følgende emner :
 
Vagtordning og vejledning til huspumpestationer
- Aflevering af projektet og fremtidige garantier
- Veje – gennemgang og istandsættelser
Teknik og praktiske forhold
Ejerforhold
El-afregning for drift af huspumpestationer
- Tinglyste deklarationer på de enkelte ejendomme
Mulighed for finansiering af tilslutningsbidrag og kloakeringsudgifter
- Fradrag for grundforbedringer


Det kan oplyses, at der under punktet Veje – gennemgang og istandsættelser i dette forår vil blive udført en gennemgang og efterfølgende udbedring af fordelingsvejen Store Ryvej.

 
Bilagt dette brev finder De en skrivelse vedr. Vagtordning og afhjælpning af akutte driftsforstyrrelser. Skrivelsen er vedlagt, fordi De kan få brug for informationerne, mens internettet er ude af drift. Vi anbefaler, at De opbevarer skrivelsen et sikkert sted , så det altid er muligt at finde telefonnummeret til Gribvand's vagtordning, hvis uheldet skulle være ude.
 
Har De spørgsmål ?
 
De er velkommen til at kontakte os på
48 40 41 00 Mandag til onsdag
 
 
 
 
 
10.00 - 15.00
Torsdag
12.00 - 16.00
Fredag
10.00 - 13.00
 
eller sende os en e-mail på kundeservice@gribvand.dk
 
Med venlig hilsen
 
Henning Holm
Gribvand A/S
 
Supplerende information fra GribVand Spildevand til ovenstående brev:
Vi er stadig i gang i etape 3c med at installere bi-målere, grønne lamper mv.. Vi håber, at det er klaret inden Påsken 2013.
    
 8. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria