Information » Invasive arter på Sandet   Registrer     
Interessante Links
  
Invasive arter - pileurt

De uønskede pileurter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sandpapiret nr. 3 er der på side 11 en lille notits om japansk pileurt (Fallopia japonica) og kæmpe pileurt (Fallopia sachalinensis). Disse planter blev forbudt af EU kommisionen først på sommeren. Jeg læste den gang i Wikipedia om dem. Der er ingen tvivl om at planterne er kommet for at blive. Jeg har bl.a. set japansk pileurt i skovbryn ved Grib Skov og Store Dyrehave. Det er for lidt at prøve på at udrydde dem på Sandet.

Vil man af med kæmpe pileurt eller japansk pileurt står man overfor en stor opgave. Man kan bruge gift. Glyfosat-holdige plantegifte såsom "Roundup" virker ved gentagen brug. Glyfosat breder sig fra de overjordiske dele til rødder og jordstængler og slår derved planten langsomt ihjel.

Jeg selv er modstander af alle former for plante- og insektgifte, idet jeg mener at man aldrig ved, hvilke ønskede planter og insekter de også skader. Men mekanisk fjernelse er meget svært.

De underjordiske plantedele breder sig indtil 5 meter i dybden og måske 15 meter i bredden. Rødder og jordstængler skyder nye skud, hvis ikke man får fjernet alt under jorden. Man kan pine planten ved ustandseligt at fjerne de overjordiske dele. Men stængel-stykker kan nemt slå rødder, så hver eneste stump skal fjernes.

Med venlig hilsen
Hans Dinsen-Hansen
Dyrevænget 12, Sandet

Tak til Hans Dinsen-Hansen for informationen!
Til yderligere orientering findes der en række meget informative hjemmesider, hvor man kan finde råd og vejledning til bekæmpelsen, ikke alene af japansk pileurt og kæmpe pileurt, men af alle de andre invasive arter, hvoraf flere findes på Sandet. Det økologiske Råd anbefaler fx følgende til bekæmpelsen:

JAPANSK PILEURT – Kan udryddes lokalt ved opgravning og efterfølgende effektiv rodstikning i nogle år. Da den kun vanskeligt spredes uden hjælp fra mennesker, vil der herefter ikke være behov for nogen indsats. Slåning kan ikke udrydde den.

KÆMPE PILEURT – Kan udryddes ved slåning hver 3.-4. uge i vækstsæsonen i 3 – 5 år.

Thomas Vikstrøm har tidligere i Sandpapiret nr.3 - juli 2013 gennemgået de mest almindelige invasive dyr og planter på Sandet.

Kig også i denne 50 sider store publikation, som Det Økologiske Råd har udgivet – kan downloades fra:   www.ecocouncil.dk

Eller gå ind på Naturstyrelsens side: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/

 

 


 

    
 8. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria