Information » Molen, Havnen og bådpladser >>> » Molen og havnens historie   Registrer     
Interessante Links
  
Molen og havnens historie

Om dæmningen ved Lærkevænget

af Martin Hansen, formand 1993 - 2003
 

Dæmningen (molen, havnen) med bådpladser blev anlagt i 1974 på initiativ af daværende formand Mogens Christophersen.

Et dæmningslaug med 14 medlemmer fra udstykninger fra matr. 11, Lærkevænget og Porsevænget betalte 7.000 kroner og kommunen bidrog med 9.000 kroner, hvilket gav slukningskøretøjer mulighed for at kunne hente vand.

Lauget havde en kort levetid, sidste generalforsamling var i 1978. Der har lige siden været en begrænset interesse for at have båd i Arresø.

Der er ikke mange længere, der har tid til at ligge på Arresø og fiske og meditere. Om det hænger sammen med det forøgede stress og ja, der er fulgt med den stadig kortere arbejdstid, er ikke godt at vide.

Dæmningen forfaldt, en del af de gamle medlemmer holdt ved, og der kom flere gratister.

I 1994 tog vi initiativ til at opløse det gamle laug, renovere pladsen og lave anlæg til 14 både.

Et indskud på 500 kroner og en årlig afgift på 300 kroner og mulighed for alle foreningens medlemmer til at lade sig skrive op.

Vi fik tilskud fra Landliggersammenslutningens rådighedsbeløb på 20.000 kroner.

Udsigtsplatformen blev sat op i 1992 ligeledes med tilskud fra Landliggersammenslutningens rådighedsbeløb.

(artiklen har oprindelig været bragt i Sandpapirets jubilæumsudgave i maj 2010)

 

 

Molen, som den så ud under en renoveringsfase i forsommeren 2013

    
 12. juli 2020  Copyright 2010 af Grundejerforeningen på Sandet   |  Om beskyttelse af private oplysninger  |  Vilkår for anvendelse
Trova tutti i nostri vestiti da sposa corti nella categoria